Menu

Formularze przygotowujące do konsultacji dietetycznej

Formularze są zapisane w formacie pdf edytowalnym, zatem wystarczy je uzupełnić, zapisać zmiany i wysłać emailowo na adres kontakt@mocodzywiania.waw.pl. Ważne jest, aby zostały one przesłane do czasu konsultacji wraz z wynikami badań krwi i moczu, jeśli wykonywali je Państwo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Formularze dla pacjentów dorosłych:

Formularz konsultacji dietetycznej

Dzienniczek żywieniowy

Ćwiczenie wprowadzające

 

Formularze dla rodziców (gdy pacjentem jest dziecko / nastolatek):

Ćwiczenie wprowadzające dla rodziców

Dzienniczek żywieniowy dla rodziców

Formularz konsultacji dietetycznej dla rodziców

 

Forms for dietary consultation are in editable pdf format, so you just need to fill them up, save and send it back to the email: kontakt@mocodzywiania.waw.pl. It is important that they have been sent before the consultation. If you have recently done blood or urine tests they will be helpful during the consultation, but they are not obligatory.

Consultation form

Food and drink diary

Opening exercise