Menu

Wsparcie psychologiczne

W swojej pracy współpracuję z psycholożkami: mgr Martą Karpińską – Krauze oraz mgr Sylwią Woronowicz

Marta Karpińska Krauze – psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka, psychoterapią zajmuje się od kilkunastu lat, pracując głównie z osobami dorosłymi w psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.  Prowadzi psychoterapię krótko i długoterminową, interwencje kryzysowe, konsultacje psychoterapeutyczne oraz coaching. W swojej pracy korzysta z narzędzi wielu podejść psychoterapeutycznych. Przez kilka lat prowadziła grupy psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami odżywiania. Wraz z Sylwią Woronowicz, jest autorką całościowej koncepcji leczenia problemów związanych z wagą i jedzeniem, a także baterii narzędzi psychoterapeutycznych stworzonych z myślą o wspieraniu osób, które ich doświadczają.

„Lubię myśleć o wspieraniu osób, które mają problemy z jedzeniem czy z wagą jako o pomocy w dochodzeniu do równowagi psychofizycznej i wspieraniu ich w świadomym decydowaniu o własnym życiu. Zmiana nawyków żywieniowych, zmiana wyglądu, zmiana wagi ciała to wbrew pozorom olbrzymia rewolucja życiowa a jednocześnie gigantyczne przedsięwzięcie. Nie tylko dlatego, że potrzebna jest wiedza, organizacja i motywacja, ale również dlatego, że nawyki żywieniowe to często nawyki emocjonalne. Z tego właśnie powodu, jeśli nie zadbamy o sferę emocjonalną i nie weźmiemy jej pod uwagę w procesie dochodzenia do równowagi psychofizycznej, będzie ona blokować nasze postępy i powodować kolejne porażki tak dobrze znane osobom, które kiedykolwiek stosowały dietę. Emocjonalne podłoże problemów z wagą i jedzeniem pozostaje często w sferze nieświadomej lub półświadomej, co utrudnia dostęp do jego mechanizmów. Właśnie tym zajmuję się wspierając osoby borykające się z tego typu problemami”.

Więcej na: www.karpinska-krauze.pl

 

Sylwia Woronowicz

Sylwia Woronowicz jest psycholożką, psychoterapeutką i superwizorką z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową, konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne, interwencję psychoterapeutyczną w ramach interwencji kryzysowej. W swojej pracy stosuje zarówno podejście strategiczne, nastawione na cel jak i interwencję polegającą na towarzyszeniu i wspieraniu procesu inicjowania doświadczenia, zmiany i integracji nowych doświadczeń pacjenta oraz ich przeżywania. Specjalizuje się w problemach dotyczących kryzysów i trudności w związkach, dystymii, choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), zaburzeń: depresyjnych, lękowych, osobowości (m.in. narcystycznych, borderline), odżywiania, snu oraz sytuacji żałoby (reakcji po stracie).

Osoby cierpiące na nadwagę, otyłość są świadome tych zagrożeń – bardzo chcą być zdrowe i czuć się zdrowo, ale mimo wielokrotnie podejmowanych przez nie wysiłków i działań nie osiągają upragnionych efektów – nie udaje im się schudnąć lub osiągają efekt jedynie krótkotrwały. Liczne porażki sprawiają, że osoby te doświadczają frustracji, zniechęcenia, apatii, czują się bezradne.Jak to się dzieje, że działanie te są tak bezowocne?

GŁÓWNE PRZESZKODY TKWIĄ W PSYCHICE.

Odpowiednia dieta i ćwiczenia fizyczne lecz połączone ze wsparciem psychologicznym stanowią podstawę programów sprzyjających trwałej utracie zbędnych kilogramów. Istotnym czynnikiem zwiększającym efektywność zmniejszenia nadwagi jest stosowanie wsparcia psychologicznego i odpowiednich interwencji psychoterapeutycznych, opartych głównie na docieraniu do zasobów wewnętrznych pacjenta i wykorzystywaniu ich dla osiągnięcia upragnionego celu: trwałej zmiany masy ciała.

Pamiętajmy, że odchudzanie to w kategoriach psychologicznych szereg zmian składających się na proces rozciągnięty w czasie. Zmiany z kolei są nierozerwalnie związane z występującymi w ich trakcie kryzysami. Psychika człowieka może ten proces blokować, nie radząc sobie z odpowiednim rozwiązywaniem tych kryzysów. Ale może także, dzięki odpowiedniej pomocy, być największym sojusznikiem pacjenta. Skutkiem skorzystania z takiej pomocy jest dla pacjenta stały dostęp do odpowiedniej motywacji, nabycie umiejętności radzenia sobie w „trudnych” momentach, zaakceptowanie zmian w obrębie zachowań, umiejętności, przekonań i tożsamości.

Więcej na: www.sylwia-woronowicz.pl